Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning

For medlemmer
okt 13
17:00 - 17:35
Nivaagaard Malerisamling

Bestyrelsen i majazz

 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er) – vælges for en to-årig periode.
 

A: I lige år valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant/-er.

B: I ulige år valg af kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant/-er.

C: Bestyrelsen vælger næstformand og konstituerer sig i øvrigt på første efterfølgende bestyrelsesmøde.

D: Overordnet for 2023: Den nye bestyrelse består nu af 5 bestyrelsesmedlemmer inkl. forkvinde og kasserer og 2 suppleanter. Dvs., at der iht. vedtægterne stadig udestår 1 bestyrelsesmedlem.

 

Efter ordinær generalforsamling 28. februar 2023 ser bestyrelsen derfor ud som følger:

Angelika Geiger, forkvinde (modtaget valg i 2022. Er på valg i 2024)

Søren Michelsen, kasserer (genvalgt i 2023 – på valg i 2025).

Merete Mortensen, bestyrelsesmedlem/næstforkvinde (genvalgt i 2023 – på valg i 2025).

Lise Holm indtræder som bestyrelsesmedlem 2023 i stedet for Susanne Christau, og er derfor allerede på valg i 2024). 

Anni Zander, bestyrelsesmedlem (genvalgt i 2023 – på valg i 2025).

Susanne Christau træder ud af bestyrelsen, men genindtræder som suppleant. (genindtrådt i 2023 – på valg i 2024)

Kim Munnicke, suppleant (valgt i 2023 – på valg i 2025)

Valg af revisor og revisorsuppleant:

Thomas Kirkegaard, revisor (genvalgt i 2023).

Der er ikke valgt nogen revisorsuppleant.