Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning

For medlemmer
feb 26
12:00 - 16:30
Frederiksborg Slotskirke - Medlemsinformation
feb 26
15:00 - 16:00
Frederiksborg Slotskirke
mar 10
All day
Korweekend fra fredag den 10. - 12. marts 2023
okt 13
17:00 - 17:35
Nivaagaard Malerisamling

Bestyrelsen i majazz

 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er) – vælges for en to-årig periode

A: I lige år valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant/-er.

B: I ulige år valg af kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant/-er.

C: Bestyrelsen vælger næstformand og konstituerer sig i øvrigt på første efterfølgende bestyrelsesmøde.

D: Overordnet for 2022 mangler der 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. Det blev vedtaget, at bestyrelsen om muligt supplerer sig selv.

Efter ordinær generalforsamling 8. februar 2022 ser bestyrelsen derfor ud som følger:

Angelika Geiger, formand (modtaget valg i 2022).

Søren Michelsen, kasserer (genopstillet i 2022 – på valg i 2023).

Ellen Brodthagen, bestyrelsesmedlem (udtrådt efterår 2021, skulle have genopstillet i 2022). Suppleant Susanne Christau indtrådte derfor som bestyrelsesmedlem i 2022. 

Merete Mortensen, bestyrelsesmedlem (genopstillet i 2022 – på valg i 2023).

Kirsten Thrane, bestyrelsesmedlem (udtrådt af bestyrelsen 2022). Nyt bestyrelsesmedlem ej valgt!

Anni Zander, bestyrelsesmedlem (genopstillet i 2022 – på valg i 2023).

Peter Hansen, suppleant (ophørt efterår 2021 og dermed udtrådt som suppleant).

Susanne Christau, suppleant (indtrådt i 2022 som bestyrelsesmedlem i stedet for Ellen Brodthagen).

Valg af revisor og revisorsuppleant:

Thomas Kirkegaard, revisor (genopstillet i 2022).

Der er ikke valgt nogen revisorsuppleant.