Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning

For medlemmer
dec 05
12:30 - 14:30
BLIK - Græsted Bibliotek - Opvarmning
dec 05
15:00 - 16:00
BLIK Græsted Bibliotek
dec 14
19:00 - 21:30
Musik/korprøve
dec 17
15:30 - 17:00
Nivaagaard Malerisamling - Opvarmning
dec 17
17:00 - 17:35
Nivaagaard Malerisamling
jan 22
13:00 - 17:00
Frederiksborg Byskole, Hillerød - ekstra forprøve

Bestyrelsen i majazz

 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er) – vælges for en to-årig periode


A: I lige år valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant/-er.

B: I ulige år valg af kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant/-er.

C: Bestyrelsen vælger næstformand og konstituerer sig i øvrigt på første efterfølgende bestyrelsesmøde.

Efter ordinær generalforsamling 4. februar 2020 ser bestyrelsen ud som følger:

Angelika Geiger, formand (valgt 2018 –  genopstillet i 2020)

Søren Michelsen, kasserer (valgt 2017 – genopstillet i 2019)

Ellen Brodthagen, bestyrelsesmedlem (valgt 2019 –  genopstillet i 2020)

Merete Mortensen, bestyrelsesmedlem (valgt 2017 – genopstillet i 2019)

Kirsten Thrane, bestyrelsesmedlem (valgt 2018 –  genopstillet i 2020)

Anni Zander, bestyrelsesmedlem (valgt 2017 – genopstillet i 2019)

Peter Hansen, suppleant (valgt i 2018 – genopstillet i 2019)

Susanne Christau, suppleant (valgt i 2020)

Valg af revisor og revisorsuppleant:

Thomas Kirkegaard, revisor (valgt 2018, genopstillet i 2019 + 2020)

Der er ikke valgt nogen revisorsuppleant.